Ce este o expertiză tehnică?


Una dintre activitățile noastre de la firma consta în expertizarea clădirilor existente pentru autorizarea diverselor intervenții.

Legislația actuala, prevede:

„Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, şi cuprind proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor care necesită emiterea, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, după caz. Intervenţiile la construcţiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.”

Vom trata câteva situații posibile si des întâlnite în practica:

1. Aveți un apartament şi doriți să demolați câțiva pereți interiori pentru o recompartimentare, aveți nevoie de o expertiza tehnica şi de un proiect.

Paşii de urmat pentru o astfel de situație:

 • contactați un arhitect și îi cereți sa vă întocmească documentația pentru obținerea certificatului de urbanism; în cazul intervențiilor simple certificatul de urbanism se poate obtine chiar de către proprietar fără alta documentație din partea arhitectului.
 • dupa ce obțineți certificatul, arhitectul vă întocmește proiectul pentru autorizație de construire, faza de arhitectura;
 • expertul face expertiza tehnica – dacă este ceruta prin certificatul de urbanism;
 • pe baza expertizei, inginerul structurist, întocmește un memoriu tehnic, care va fi vizat si de catre expert.
 • se obtine avizul de la Inspectoratul Teritorial in Constructii  – daca este cerut prin certificatul de urbanism;
 • se obtine autorizatia de construire.

Nota: exista posibilitatea ca certificatul de urbanism sa nu solicite avizul ISC si deci atunci nu mai e necesara obținerea lui. La fel si pentru expertiza.

2. Daca aveti o casa si doriți o mansardare, o supraetajare sau o extindere,  aveți  nevoie de o expertiza tehnica și de un proiect.

Pașii de urmat pentru o astfel de situație:

 • contactați un arhitect şi îi cereți sa vă întocmească documentația pentru obținerea certificatului de urbanism; s-ar putea să fie nevoie sa faceți un cadastru sau sa obțineți câteva hârtii de la primărie, arhitectul vă va informa.
 • după ce obțineți certificatul de urbanism arhitectul trebuie sa organizeze câteva întâlniri de coordonare cu expertul tehnic şi cu inginerii de structură și instalații, pentru a putea pune la punct un plan de intervenții optim; acest pas este foarte important, pentru ca o lipsa de coordonare duce la întârzieri mari și la munca inutila; pe baza planului de arhitectura care propune soluţia de modificare a funcțiunilor se întocmește expertiza tehnica și proiectul de autorizație de construire.
 • se obține avizul de la Inspectoratul Teritorial in Construcții – probabil ca in urmatorii ani aceasta practica va dispărea!
 • se obține autorizația de construire

Recomandări privind alegerea unui expert tehnic

Noi la Vilared, în 90% din situații nu proiectam expertize tehnice decât dacă lucram si proiectul de structura de rezistenta! De ce? Pentru ca expertul, deși este expert, el trebuie sa lucreze in strânsă corelare cu inginerul de structura, cu arhitectul si cu instalatorul. In situația in care cineva ne solicita sa intram pe un proiect deja început fara colaborarea initiala, apar de regula modificări de soluții, pentru ca nu toți arhitecții si nu toti structuristii cunosc regulile de intervenție pe o cladire existenta sau regulile alipirii la calcan. Si nu e tocmai bine când ii soliciți cuiva sa-si modifice munca.

Si mai e o chestiune des ignorata: structuristii, adica unii ca noi, au de multe ori impedimente in a aplica solutiile unei expertize tehnice daca aceasta este elaborata fara consultare si atunci inseamna modificari ale expertizei initiale si tot felul de alte complicatii.

Ce trebuie sa mai știți despre intervențiile la clădiri existente:

 • desi exista voci care spun ca nu e nevoie de arhitect pentru obtinerea certificatului de urbanism sunt numeroase situatii in care un arhitect poate face diferenta prin redactarea unei cereri clare si precise care sa nu lase loc la interpretari ulterioare.
 • de regula, casele din oraș au probleme de alipire cu alte clădiri vecine; în situația in care faceți un proiect de extindere, mansardare, etajare etc., in certificatul de urbanism o sa aveți, mai mult ca sigur, de luat un aviz de la Inspectoratul de Stat in Construcții; avizul asta, se ia pe baza proiectului de autorizație de construcție si a expertizei tehnice, expertiză care trebuie să conțină si fotografii ale clădirilor vecine alipite, atât din exterior cât si din interior; treaba asta e necesară, pentru  cazul în care vecinul face scandal că din cauza lucrărilor tale i-a fisurat vreun perete. Făcând aceste fotografii exista o mărturie a stării inițiale a peretelui.  De asemenea, expertiza tehnica stabilește și măsurile ce se vor adopta pentru sistemul de fundare, în zona de alipire cu alte clădiri.

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *