Uncategorized


Ce înseamnă cartea tehnică a construcției? Cartea tehnica a  construcției reprezinta un dosar care conține toate documentele din timpul execuției si anume: autorizația de construire; proiectul; procese verbale de lucrări ascunse; procesul verbal de recepție al construcției etc. Procesele verbale de lucrări ascunse se întocmesc pentru: structura de rezistenta, instalații, zidarii, pereți de […]

Cartea tehnică a construcției


Una dintre activitățile noastre de la firma consta în expertizarea clădirilor existente pentru autorizarea diverselor intervenții. Legislația actuala, prevede: „Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare […]

Ce este o expertiză tehnică?