Arhive lunare: martie 2017


Ce înseamnă cartea tehnică a construcției? Cartea tehnica a  construcției reprezinta un dosar care conține toate documentele din timpul execuției si anume: autorizația de construire; proiectul; procese verbale de lucrări ascunse; procesul verbal de recepție al construcției etc. Procesele verbale de lucrări ascunse se întocmesc pentru: structura de rezistenta, instalații, zidarii, pereți de […]

Cartea tehnică a construcției


RAPORT DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Apartament în imobil situat în zona Metro Militari DOCUMENTE VERIFICATE: autorizatie de construire – exista proiect tehnic structura de rezistenta – exista documente din timpul executiei (procese verbale, condica de betoane, documente de provenienta a otelului, rapoarte de incercare pe otel) – nu exista sau nu ni s-a permis […]

RAPORT DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ 1


Una dintre activitățile noastre de la firma consta în expertizarea clădirilor existente pentru autorizarea diverselor intervenții. Legislația actuala, prevede: „Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare […]

Ce este o expertiză tehnică?RAPORT DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Apartament Imobil de locuit , Bucuresti Stimate domnule, Cladirea a fost construita in perioada 2008 – 2010 de catre o alta firma, fiind preluata in 2012 de catre actualul proprietar. Initial a fost gandita pentru apartamente de lux avand retrageri succesive de la etajul 4 in […]

RAPORT DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2


RAPORT DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Locuința individuala în Corbeanca Clădirea vizitata are regim de înălțime P+E si este in curs de execuție, in acest moment fiind executate fundațiile, stâlpii si zidăria parterului pana sub cota grinzilor planșeului peste parter. Considerente asupra proiectului: –Structura de rezistenta este de tipul cadre din beton armat […]

RAPORT DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ 3