Este un serviciu de asistența tehnica la achiziția de imobile si apartamente pentru persoane fizice sau juridice. Se analizează stare tehnica a unei clădiri pe baza unor chei de verificare rezultate prin experiența în domeniu a asistenților noștri! Este o analiza de ansamblu neinvazivă, recomandată înaintea achiziției unui imobil.

Lipsa unei cărți a construcției sau o carte incompleta, face un mister orice clădire, indiferent de vârsta acesteia!

O clădire nu trebuie judecată doar după gradul de asigurare seismică, ci sunt multi alți factori care fac o clădire inutilizabila în condiții optime: termoizolația excesivă, igrasia, structura subdimensionată a șarpantei și altele!

Experiența noastră în domeniu ne califica pentru a determina o parte dintre problemele ascunse ale unei clădiri, astfel încât sa aveți o imagine asupra a ceea ce cumpărați!

Asistența tehnică oferită de noi nu este o expertiză tehnică! Expertiza tehnica este o analiza complexa care presupune investigații amănunțite: determinări ale calității materialelor, studii geotehnice, săpături la fundații și altele. In cazul unei tranzacții imobiliare aceste investigații nu pot fi realizate atât din motive tehnice cât și din motive financiare! In acest context asistența tehnică oferită de Vilared poate fi o alternativă viabilă!

Ce putem noi verifica:

In cazul clădirilor/apartamentelor noi:
– cartea construcției – autorizație de construire, avize, calitatea materialelor puse în opera etc.;
– dacă proiectul respecta prevederile in vigoare;
– respectarea proiectului la implementare;

In cazul clădirilor/apartamentelor vechi:
– dacă este înscrisă pe lista primăriei clasa de vulnerabilitate seismica a clădirii;
– gradul de degradare al clădirii, fisuri din cutremur, tasări diferențiate, igrasie etc.;
– posibilitățile și costurile de extindere și consolidare;
– la cerere, contra cost, putem verifica limitările urbanistice din zona respectiva.

 Află cât costă?